Fysiotherapie

De reguliere fysiotherapeut is dé deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat en kan u helpen als u in het dagelijkse leven belemmerd wordt bij het bewegen.

De behandeling wordt afgestemd op uw klacht en kan ondermeer bestaan uit massagetherapie en oefentherapie. Daarnaast zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in en geeft u tips en adviezen waarmee klachten kunnen worden voorkomen. De behandeling is individueel of bij bijvoorbeeld oefentherapie in groepsverband.

Onze praktijk beschikt over verschillende specialisaties, die afhankelijk van uw klacht, ingezet kunnen worden om in nauwe samenwerking uw klachten te verminderen.

Fysiotherapie is met een verwijzing van een arts of direct, zonder verwijzing van een arts toegankelijk.


Zekerheid over kwaliteit

Het Centrum voor fysiotherapie en medische fitness Meerssen heeft het HKZ – kwaliteitscertificaat. Dit wil zeggen dat de praktijk voldoet aan alle kwaliteitseisen die het KIWA aan de fysiotherapeutische zorg stelt. Het KIWA is een landelijke instantie, die kwaliteitsnormen in de gezondheidszorg vaststelt, keurt en controleert.

Daarnaast is de titel fysiotherapeut wettelijk beschermd. Uitsluitend na een succesvolle afronding van de officiële studie fysiotherapie kan een fysiotherapeut zich inschrijven in het wettelijke BIG-register en mag zelfstandig patiënten behandelen. Onze fysiotherapeuten volgen regelmatig bij- en nascholing. Uw zorg is in goede handen.

Veel gestelde vragen:

  • Heb ik een verwijsbrief nodig: "Dat mag maar is niet noodzakelijk. Fysiotherapie is namelijk vrij toegankelijk".
  • Ik ben ziek en kan niet komen: "Als u zich 24 uur voor de geplande afspraak afmeldt is er niets aan de hand. We plannen een nieuwe afspraak voor u en wij zijn in de gelegenheid om in de vrijgekomen tijd iemand anders te behandelen".