Algemene Voorwaarden en huisregels Medische Fitness

Op deze pagina staan de algemene voorwaarden en afspraken rondom de Medische Fitness

Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd geldig vanaf de datum van inschrijving, of anders overeengekomen bij inschrijving.

Als een lidmaatschap niet 1 kalendermaand voor de vervaldatum schriftelijk wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch per maand verlengd en deze verlenging is dan per kalendermaand opzegbaar.

Het lidmaatschap zal altijd vanaf startdatum ingaan en geldt minimaal voor de afgesproken periode. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Elk lid betaald de eenmalige entreekosten bij groepstraining van 62,75 euro voor de intake plus een fitheidscheck van circa 60 minuten. Voor vrije training bedragen de eenmalige entreekosten 62,75 euro voor de fitheidscheck plus uitleg van apparatuur.

De tarieven kunnen jaarlijks worden verhoogd conform de prijsontwikkeling van de consumenten prijsindex. Een dergelijke verhoging biedt geen recht tot opzegging.

Bij vakantie kun je je abonnement maximaal 4 weken opschorten. Bij groepstraining blijft je plaats in de groep gereserveerd. Gaarne wijzigingen per mail doorgeven naar administratie@medischefitness.nl

Duurt opschorting langer dan 4 weken is ons advies een nieuwe fitheidscheck af te leggen. We willen je gezondheidsrisico’s opnieuw in kaart brengen. Een fitheidscheck is op vrijwillige basis maar er zijn wel kosten aan verbonden, vraag in onze praktijk naar de voorwaarden. Aanmelding voor een fitheidscheck kun je zelf regelen bij je trainer of begeleider.

Bij ziekte of verhindering is het inhalen van de groepstraining mogelijk in “vrije trainingstijden”, zie hiervoor de mogelijkheden op tijdschema, of informeer aan de balie.

Wij zijn gesloten op erkende en officiële feestdagen en we hanteren tijdens (school)vakanties een aangepast rooster en openingstijden.

Opzeggen kan uitsluitend via een mail te sturen naar administratie@medischefitness.nl Je ontvangt dan een bevestiging via mail van opzegging met vermelding van de einddatum.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval, en/of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak ook.

Het is verplicht om geschikt en schoon sportschoeisel op het sportcentrum te dragen. Je dient je gepast te gedragen met respect naar elkaar toe en om je wordt geacht gepaste kleding te dragen (geen haltershirts) en gebruik te maken van een voldoende grote handdoek die over de gehele zitting van de toestellen past en over de toestellen wordt gelegd tijdens het sporten. Na gebruik van de oefenapparatuur, handgrepen en zitvlak s.v.p. schoonmaken.

Bij verlies van het entreepasje dien je een nieuw pasje aan te vragen. Hiervoor wordt 10,- euro in rekening gebracht. Na afloop van je lidmaatschap mag je je pas behouden voor eventueel later hergebruik.

Bent je al lid en wil je gebruik gaan maken van een bedrijfsfitness regeling, dan kan dit alleen voor minimaal de resterende duur van het eerder afgesloten privé lidmaatschap. Ook wanneer deze bedrijfsfitness regeling eerder stopt dan ga je weer automatisch over tot een privé lidmaatschap voor de resterende duur conform de eerder afgeproken termijn en conform de normaal geldende voorwaarden die u gewend was voor de bedrijfsfitness regeling.

Wij behouden het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Onze medewerkers kunnen je hierover informatie verstrekken en hou de voorwaarden en huisregels in de gaten op onze website.

Met het ondertekenen van je lidmaatschap ben je akkoord gegaan met deze voorwaarden en alle regels verbonden aan je lidmaatschap.

Wij beschikken over een AED, Automatische Externe Defibrillator, voor optimale veiligheid tijdens het sporten

Fysio Team Meerssen