Revalidatie na Corona

Revalidatie na Corona?

Wij helpen u!

Samen met andere zorgprofessionals werken wij aan uw herstel.
We maken een behandelplan op maat en afhankelijk van uw persoonlijke situatie krijgt u extra begeleiding van:

  • Diëtiste bij ondervoeding
  • Logopedie voor beter spreken en ademhalen
  • Ergotherapie voor aanpassingen die het dagelijks leven makkelijker maken
  • Acupunctuur voor een verbetering van de algemene weerstand
  • Andere zorgprofessionals zoals bijvoorbeeld een psycholoog

In nauw overleg met uw eigen arts werken wij samen aan uw herstel.